Gospodarstwo Rybackie Sława

1. Położenie

 Makroregion: Pradolina Warciańsko ? Odrzańska

 Mezoregion: Kotlina Kargowska

 Wysokość n p m: 53,0

 Szerokość geograficzna: 52°06,8'

 Długość geograficzna: 15°46,1'

 Zlewnia:  Gniła Obra ? Obrzyca

 

2. Dane morfometryczne

 Powierzchnia zwierciadła: 147,3  ha

 Głębokość maksymalna: 9,7  m

 Głębokość średnia: 4,3  m

 Długość maksymalna: 4600  m

 Szerokość maksymalna: 660  m

 Linia brzegowa ogółem: 10600  m

 

Jezioro Wojnowskie Zachodnie ( większe i głębsze od sąsiedzkiego Jeziora Wojnowskiego Wschodniego) jest pochodzenia glacjalnego, leży u zbiegu dwóch rynien polodowcowych. Wydłużona i bardziej urozmaicona misa jeziora jest częściowo otoczona lasem, jedynie od strony zachodniej prze Starym Kramsku i w północnej części przy Kolesinie brzegi są odkryte.

 

Zbiornik zalicza się do jezior żyznych, eutroficznych, typu leszczowego. Tereny przyległe do niego charakteryzują się małą gęstością zaludnienia i brakiem zakładów przemysłowych. Prawie całą wschodnia i zachodnia strona brzegu zbiornika ukryta jest w cichym lesie. Jego linia brzegowa tworzy łagodne zaokrąglone, aczkolwiek liczne zatoczki będące ulubionymi stanowiskami wędkarskimi.

Pas oczeretów, zajmujący prawie 90% linii brzegowej, miejscami jest bardzo zwarty i trudny do przebycia. Urokowi opisywanego jeziora dodaje roślinność wynurzona o liściach pływających i podwodna, zajmująca w sumie około 2 ? 3 % powierzchni zbiornika. Rosną tutaj np.: trzcina pospolita, oczeret, tatarak, pałka wąskolistna oraz grzybień biały. Dno akwenu w przeważającej części jest zamulone, tylko miejscami występuje piaszczyste podłoże, a na nim przeważa rdestnica stępiona i połyskująca, rzadziej rogatek sztywny i moczarka kanadyjska.

Nad Jeziorem Wojnowskie Zachodnie przyjeżdża wielu stałych bywalców, którzy wiedzą, że na pewno mogą liczyć tutaj na złowienie: leszcza, płoci, karpia, lina, okonia i sandacza. Duża ilość naturalnego pożywienia sprawia, że schwytanie okazu drapieżnika może okazać się trudne, a więc ciekawsze. Natomiast prawie na pewno udany będzie połów tzw. ?białej ryby?, głównie płoci, leszcza i krąpia. Najlepsze wyniki osiąga się w okresie wiosennym. Jezioro znane jest również z licznego pogłowia węgorza. Sezon wędkarski przy połowach z brzegu trwa na tym łowisku od 28 marca do 30 listopada, a przy połowach z łodzi od 29 maja do 25 października.

Dogodne położenie Jeziora Wojnowskiego Zachodniego, nieopodal drogi relacji Sulechów ? Wolsztyn powoduje, że należy on do zbiorników powszechnie i chętnie odwiedzanych.

Informacje opracowane na podstawie książki ?Wody Środkowego Nadodrza? Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski

 

 

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.