Gospodarstwo Rybackie Sława

1. Położenie

 Makroregion: Pradolina Warciańsko ? Odrzańska

Mezoregion: Kotlina Kargowska

Wysokość n p m: 53,0

Szerokość geograficzna: 52°07,1'

Długość geograficzna: 15°48,2'

Zlewnia: Gniła Obra ? Obrzyca

2. Dane morfometryczne

 

Powierzchnia zwierciadła: 81,6  ha

Głębokość maksymalna: 3,2  m

Głębokość średnia: 1,5  m

Długość maksymalna; 2800  m

Szerokość maksymalna: 380  m

Linia brzegowa ogółem: 6875  m

 

Polodowcowe Jezioro Wojnowskie Wschodnie jest u zbiegu dwóch rynien glacjalnych charakteryzujących się ciekawym ukształtowaniem. Pagórki Wału Zbąszyńskiego wraz ze wzniesieniami Świebodzińsko ? Sulechowskimi i obecnymi tu lasami tworzą malowniczy krajobraz. Jezioro znajduje się w strefie obszaru chronionego krajobrazu oraz w obszarze ochronnym dla ujęcia wody dla Zielonej Góry na Obrzycy w Sadowej.

Jezioro Wojnowskie ? Wschodnie wraz z sąsiednim Jeziorem Wojnowskim Zachodnim, przed 80 laty stanowiły jedną całość o misie w kształcie litery V, do czasu, gdy oddzielono je nasypem drogowym, tworząc dwa oddzielne akweny. Spowodowało to powstanie różniących się od siebie zbiorników.

Jezioro Wojnowskie Wschodnie, leżące na drodze biegu rzeki Obry Leniwej, jest obecnie jeziorem otwartym, przepływowym, w którym wymiana wód następuje bardzo często 9 około raz na 8 dni), wskutek czego traktuje się je, jako będące na pograniczu wód stojących i płynących, ( ekosystemu jeziornego i rzecznego).

Zbiornik należy do typu eutroficznego, zaś pod względem rybackim do typu linowo ? szczupakowego. W jeziorze żyje kilkanaście gatunków ryb, do najpospolitszych należą: leszcze, karpie, płocie, okonie i sandacze. Dno Jeziora Wojnowskiego Wschodniego miejscami pokrywają osady, bogate w związki biogenne, niesione przez zanieczyszczoną Gniłą Obrę ( Obrę Leniwą).

Wydłużona zlewnia jeziora w 95 % zarośnięta jest lasem. Brzegi zbiornika jedynie w północnej, zabagnionej części, są osłonięte przez szeroki pas roślinności bagiennej, nadwodnej i zarośla. Roślinność jeziora należy do bardzo zróżnicowanych. W północnej, płytkiej części dominują amfifity reprezentowane przede wszystkim przez ponikło igłowate, turzycę zaostrzoną i sztywną oraz tatarak zwyczajny. W innych częściach akwenu bujnie rozwinął się pas oczeretów składających się głównie z trzciny pospolitej, pałki wąsko ? i szerokolistnej oraz oczeretu jeziornego. Przy ujściu jezior pas roślinności jest bardzo gęsty i szeroki ( do 60  m), co stwarza doskonałe środowisko do gniazdowania wielu gatunków ptaków, a także jest miejscem występowania zróżnicowanej i niezwykle ciekawej fauny. 

Informacje opracowane na podstawie książki ?Wody Środkowego Nadodrza? Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.