Gospodarstwo Rybackie Sława

Gospodarstwo Rybackie Sława Sp. z o.o.

ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 13

67-410 Sława

Posiada prawo do rybackiego użytkowania 14 jezior oraz 7 rzek o łącznej powierzchni 1588 ha.

W skład gospodarstwa wchodzą trzy obwody rybackie:

 

1.    Obwód Jeziora Sławskiego – obejmuje:

Rzeki: Obrzyca od wypływu z Jez. Sławskiego do Jez. Rudzieńskiego, Czernica, Cienica, Radzyńska Struga z rozlewiskiem (Kopalnia);

Jeziora: Sławskie, Tarnowskie Duże i Małe, Młyńskie (Głuchowskie) Duże i  Małe, Kuźnickie (Błotne), Brzezie (Radzyńskie), Steklno Górne i Dolne (Droniki i Nowa Rola).

 

2.    Obwód Jeziora Rudzieńskiego – obejmuje:

Rzeki: Obrzyca, południowy kanał Obry;

Jeziora: Rudzieńskie, Wilcze i Wuszno.

 

3.    Obwód Wojnowo – obejmuje:

Rzeki: Gniła Obra;

Jeziora: Wojnowskie Zachodnie i Wschodnie.

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.