Gospodarstwo Rybackie Sława

1. Położenie

 Makroregion: Pradolina Warciańsko ? Odrzańska

 Mezoregion: Kotlina Kargowska

 Wysokość n p m.: 55,3  m

 Szerokość geograficzna: 52°01,6'

 Długość geograficzna: 15°59,1'

 Zlewnia: Obrzyca

 

2. Dane morfometryczne

Powierzchnia zwierciadła: 22,4  ha

Głębokość maksymalna: 3,2  m

Głębokość średnia: 1,4  m

Długość maksymalna: 1010  m

Szerokość maksymalna: 380  m

Linia brzegowa ogółem: 2400  m

Jezioro Wuszno usytuowane jest przy szosie prowadzącej z Kargowej do Świętna. Południowo ? zachodnia część linii brzegowej zbiornika graniczy z zabudowaniami miejscowości Wilcze.

To polodowcowe jezioro, znajdujące się w rynnie glacjalnej, ma wydłużony kształt o płytkiej misie, nie przekraczającej 3,2  m głębokości. Pod względem limnologicznym zalicza się je do eutroficznych, natomiast w klasyfikacji rybackiej do linowo- szczupakowych.

Ze zbiornikiem połączone są trzy rowy melioracyjne, które tylko okresowo (wiosną oraz w czasie obfitych opadów deszczu) doprowadzają do niego wody. Oprócz tego zbiornik zasilany jest wodami wgłębnymi, spływającymi z nieopodal położonych wydmowych pagórków. Ma on jeden odpływ prowadzący do Jeziora Wilcze.

Linia brzegowa jeziora w znacznej większości zarośnięta jest pasem roślinności wynurzonej, sięgającej niekiedy  15 ? 20  m w głąb zbiornika, zajmując ok. 12 % całkowitej powierzchni jego lustra wody. W tym zespole roślin dominują: trzcina pospolita, tatarak, pałka wąskolistna. Wśród roślin o liściach pływających najczęściej spotkać można grążele żółte, Ze względu na małą głębokość, pas roślinności zanurzonej, zwłaszcza w północnej części zbiornika, sięga daleko od brzegu (do 200  m). Na dnie jeziora zalegają osady pochodzenia organicznego o miąższości sięgającej 40 ? 70  cm, Klif porośnięty krzakami i drzewami rozciąg się na długości 1750 m, pozostały odcinek to brzeg płaski ( 650  m) i bagnisty (650  m).

Najczęściej występującymi tu gatunkami są: płoć, leszcz, krąp, karp, lin, karaś ukleja, okoń, szczupak, sandacz i węgorz. Jezioro jest wykorzystywane dla celów rybackich i wędkarskich, zaś w okresie letnim rekreacyjnych.


Informacje opracowane na podstawie książki ?Wody Środkowego Nadodrza? Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.