Gospodarstwo Rybackie Sława

1. Położenie

 Makroregion: Pradolina Warciańsko ? Odrzańska

Mezoregion: Kotlina Kargowska

Wysokość n.p.m.: 55,2   m

Szerokość geograficzna: 52°01,2'

Długość geograficzna: 15°58,5'

Zlewnia: Obrzyca

2. Dane morfometryczne

 Powierzchnia zwierciadła: 48,2  ha

Głębokość maksymalna: 6,9  m

Głębokość średnia: 3,3  m

Długość maksymalna: 1110  m

Szerokość maksymalna: 540  m

Linia brzegowa ogółem: 3300  m

 

Jezioro Wilcze położone jest tuż przy drodze krajowej prowadzące z Kargowej do Świętna, w miejscowości o tej samej nazwie.

Jest to jezioro polodowcowe w rynnie glacjalnej, w której oprócz niego znajdują się również Jezioro Obrzańskie, Jezioro Ośno i Jezioro Rudzieńskie.

Zbiornik zaliczany do eutroficznych, pod względem rybackim należy do typu leszczowego. Główny dopływ łączy akwen z położonym w pobliżu  Jeziorem Wuszno (Ośno). Oprócz tego zbiornik ten zasilany jest wodami gruntowymi. Ich nadmiar odprowadzany jest kanałem o długości 200 m do położonego na południu Jeziora Rudzieńskiego. Zlewnię jeziora w większości pokrywają suche bory sosnowe (70%). Resztę stanowią pola uprawne i nieużytki.  Brzegi akwenu przy wsi Wilcze i na półwyspie w południowo ? zachodniej części, posiadają piaszczyste plaże oraz kąpielisko. Pozostałe charakteryzują się dużym  zróżnicowaniem: południowa część jest wysoka, natomiast północno ? zachodnia nisko położona i podmokła. Dno jeziora pokrywają osady mineralno ? organiczne o miąższości ok. 0,5  m.

 Roślinność zajmuje 12  ha powierzchni całkowitej lustra wody i porasta około 90% linii brzegowej zbiornika. Jest to głównie roślinność wynurzona, zdominowana przez trzcinę pospolitą, pałkę wąsko- i szerokolistną oraz tatarak. Roślinność zanurzona sięga do 4 ? 5  m w głąb zbiornika i reprezentowana jest głównie przez mech wodny, rogatka sztywnego, moczarkę kanadyjską i różne gatunki rdestnic.

 Zbiornik zasiedlają liczne gatunki ryb, z których najpospolitsze są: leszcze, krąpie, płocie, karpie i liny, zaś z drapieżników okonie, szczupaki, węgorze oraz dorodne sandacze.

Jezioro leży w obszarze mikroklimatycznym, który charakteryzują najwyższe w województwie temperatury ( średnia w okresie od maja do lipca wynosi 16,1°C). Stwierdzono tu największą liczbę dni gorących (średnio 36 dni) oraz najdłużej trwające w regionie lato ( średnio 99 dni).

Informacje opracowane na podstawie książki ?Wody Środkowego Nadodrza? Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.