Gospodarstwo Rybackie Sława

1. Położenie

 Makroregion: Pradolina Warciańsko ? Odrzańska

Mezoregion: Kotlina Kargowska

Wysokość n.p.m.: 55,1  m

Szerokość geograficzna: 52°00,2'

Długość geograficzna: 15°58,5'

Zlewnia: Obrzyca

 

2. Dane morfometryczne

 Powierzchnia zwierciadła: 163,0  ha

Głębokość maksymalna: 9,1  m

Głębokość średnia:4,0  m

Długość maksymalna: 2550  m

Szerokość maksymalna: 1150  m

Linia brzegowa ogółem: 8800  m

 

Jezioro Rudzieńskie leży w Kotlinie Kargowskiej przy wsi Jesionka, w pobliżu krajowej drogi łączącej Kargową  z drogą relacji Nowa Sól ? Wolsztyn. Należy do zbiorników przepływowych. Jest ono zasilane wodami z dwóch dorzeczy: od wschodu przez Południowy Kanał Obrzański oraz od południa przez Obrzycę. Na krańcu północnym zbiornika dodatkowo wpływa rów z Jeziora Wuszno. Odpływ następuje od strony zachodniej rzeką Obrzycą.

 Jezioro Rudzieńskie charakteryzuje  niskie, piaszczyste, częściowo podmokłe i mało dostępne brzegi, zaś bardzo zróżnicowana linia brzegowa tworzy zatoki, zatoczki i półwyspy. Największy z nich o długości ok. 800  m dzieli w naturalny sposób opisywany zbiornik na dwie części: Jezioro Jesiońskie ( południowa część) i Jezioro Rudzieńskie  (północna część).

Zbiornik ten położony jest wśród lasów, głównie sosnowych i mieszanych. Linia brzegowa porośnięta jest tatarakiem, trzciną pospolitą oraz dwoma gatunkami pałek. Dno pokrywa warstwa osadów organicznych o grubości ok. 0,5  m. Jezioro eutroficzne, reprezentuje sandaczowy typ rybacki.

Jakkolwiek wody Jeziora Rudzieńskiego należą do III klasy czystości, żyje w nim wiele gatunków ryb: karpie, amury i liny bytują głównie przy ujściu Obrzycy, w płytkich wodach południowej części jeziora leszcze, zaś w najgłębszych stanowiskach, dochodzących do 9,0  m głębokości dorodne drapieżniki.  W wodach tego zbiornika ogromną populację tworzy z rybackiego i wędkarskiego punktu widzenia nieprzydatna lub wręcz szkodliwa ryba ? jazgarz.

 

Informacje opracowane na podstawie książki ?Wody Środkowego Nadodrza? Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.