Gospodarstwo Rybackie Sława

1. Położenie

Makroregion: Pojezierze Leszczyńskie

Mezoregion: Pojezierze Sławskie

Wysokość n.p.m.: 57,4  m

Szerokość geograficzna: 51°53,7'

Długość geograficzna: 16°00,6'

Zlewnia: Obrzyca

 

2. Dane morfometryczne

Powierzchnia zwierciadła: 817,3  ha

Powierzchnia wysp: 10,6  ha

Głębokość maksymalna: 12,3  m

Głębokość średnia: 5,2  m

Długość maksymalna: 9225  m

Szerokość maksymalna: 1650  m

Linia brzegowa ogółem: 27340  m

Linia brzegowa wysp: 2690  m

 

Największym jeziorem Pojezierza Sławskiego, położonym w obszarze chronionego krajobrazu jest Jezioro Sławskie, nazywane też „Śląskim Morzem”. Leży ono w południowo – wschodniej części województwa oraz w północno – wschodniej części dużego kompleksu leśnego. Wzdłuż wschodniego brzegu jeziora biegnie droga ze Sławy do Konotopu, natomiast wzdłuż południowego droga prowadzi z Lubięcina przez Tarnów Jezierny do Sławy.

Jezioro Sławskie ukształtowało się w okresie Zlodowacenia Bałtyckiego, w południowym krańcu depresji nazywanej Obniżeniem Rzeki Obry. Najbliższe otoczenie jeziora, a w szczególności jego południowo – wschodnie brzegi są pagórkowate, przechodzące w duże pola piaskowe  ( o miąższości do 40  m), pod którymi zalega warstwa wodonośna, zaś pod nią ( na głębokości ok. 60  m nieciągłe pokłady węgla brunatnego.

 Do cieków związanych ze „Śląskim Morzem” zalicza się: rz. Czernicę, rz. Cienicę, Radzyńską Strugę, Dębogórę, Myszkowski Rów i rów bez nazwy. Odpływem jest Obrzyca, która bierze tu swój początek. Całkowita powierzchnia zlewni akwenu składa się z szeregu zlewni  cząstkowych, o łącznej powierzchni 201  km² ( w tym zlewnia Cienicy o powierzchni 65,4  km², Czernicy 56,2  km² i kilku małych zlewni o powierzchni od  2 do 22  km².

Obszar przylegający do jeziora w około 65% porośnięty jest lasem, jego brzegi bardzo często są wysokie i strome. Linia brzegowa wynosząca ponad 27  km jest bardzo urozmaicona, tworzy liczne półwyspy, zatoczki i zatoki, z których do najbardziej znanych należą: Krępińska, Miejska, Lubiatowska i Radzyńska. Na jeziorze położone są trzy wyspy: Ptasia Wyspa (największa), Dzika Wyspa (mniejsza) i zupełnie malutka tzw. Wyspa Kormoranów. Są one okresowo lub na stałe zasiedlane przez różne gatunki ptaków, w tym również rzadkie.

Roślinność nadwodna i wodna ( amfifity, elodeidy, helofity i nimfeidy) występują tu w różnych partiach zbiornika. Znaczna część linii brzegowej jest zarośnięta szerokim pasem oczeretów, wśród których dominują: trzcina pospolita, pałka wąsko i szerokolistna, tatarak, oczeret jeziorny i inne, tworząc miejsca te mało dostępnymi. W pasach trzcinowisk doskonałe środowisko do bytowania i rozrodu znalazły liczne gatunki ptaków wodnych, błotnych i drapieżnych. Spośród płazów ( batrachofauna) duże populacje tworzą żaby zielone ( śmieszka, wodna i jeziorowa), których chóralne głosy słyszalne są zwłaszcza podczas wiosennych i letnich parnych wieczorów. Oprócz nich w obrębie zbiornika spotyka się ropuchy szare, zielone, rzekotki drzewne, grzebiuszki ziemne, żaby trawne i moczarowe oraz trzy gatunki traszek ( zwyczajną, górską i grzebieniastą). Gady reprezentowane są głównie przez zaskrońce zwyczajne, których wyrośnięte samice mierzą niekiedy 110 – 120  cm długości. Świat zwierząt i roślin, w tych okolicach jest bardzo bogaty, dlatego w nieodległej przyszłości planuje się tu utworzenie Sławskiego Parku Krajobrazowego.

Jezioro Sławskie jest zbiornikiem eutroficznym. Jego dno zalega duża ilość materii organicznej. Pod względem fizyko – chemicznym wody jeziora zalicza się do II klasy czystości, natomiast pod względem bakteriologicznym do III klasy czystości.

Zbiornik należy do typu sandaczowego. Żyje tutaj wiele gatunków ryb m.in.: leszcz, płoć, karp, okoń, sandacz, szczupak, węgorz, amur, tołpyga, sum, wzdręga i lin. Niektóre gatunki upodobały sobie pewne obszary jeziora i tak np.: sum, lin oraz leszcz, w największym zagęszczeniu występują w Zatoce Miejskiej, węgorz w Zatoce Lubiatowskiej, amur w Zatoce Radzyńskiej, natomiast sandacz w Zatoce Krępińskiej.

 

Informacje opracowane na podstawie książki „Wody Środkowego Nadodrza” Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.