Gospodarstwo Rybackie Sława

1. Położenie

Makroregion: Pojezierze Leszczyńskie

Mezoregion: Pojezierze Sławskie

Wysokość n.p.m. 60,9  m

Szerokość geograficzna: 51°51,3'

Długość geograficzna: 16°01,4'

Zlewnia: Cienica – Obrzyca

 

2. Dane morfometryczne

Powierzchnia zwierciadła: 10,0  ha 

Głębokość maksymalna: 6,1  m

Głębokość średnia: 4,0  m

Długość maksymalna: 712  m

Szerokość maksymalna: 170  m

Linia brzegowa ogółem: 1590  m

 

Jezioro Młyńskie Duże jest zbiornikiem rynnowym, przepływowym, położonym w środkowym biegu rzeki Cienicy, która tym samym ma znaczący wpływ na jakość jego wód.  Powierzchnia zlewni jeziora wynosi 18,5  km² . Ma ona bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu, gdzie obok stromych wzgórz morenowych pociętych odpływowymi rynnami, spotykane są stożki sandrowe  i zupełnie płaskie powierzchnie. Cienica łączy akwen z położonym w sąsiedztwie  ( w kierunku południowo – wschodnim) niewielkim Jeziorem Kamiennym ( pow. ok. 4,0  ha)  zwanym  również Oglisz II. Akwen ten jest również  łowiskiem specjalnym.

Zbiornik uznany za eutroficzny z mało zróżnicowaną linią brzegową.  W całej wschodniej, południowej i południowo – zachodniej części pokryta jest lasem sosnowym, część zachodniego i północno – zachodniego brzegu jest nie zalesiona, pokryta polami uprawnymi, miejscami podmokła. Jego brzeg jest całkowicie zarośnięty niezbyt szerokim pasem roślinności wynurzonej.  Jedynie w części południowej jest on znacznie rozleglejszy. Łącznie ta formacja roślinna zajmuje około 15 % całkowitej powierzchni jeziora. W miejscach dopływu Cienicy  ( południowo – zachodnia część) i jej odpływu w północno – zachodnim krańcu akwenu, brzegi są nawet w odległości do 100  m bagniste, zarośnięte krzakami i roślinnością ziemnowodną. Roślinność zanurzona, w miejscach wypływowych, tworzy gęste i różnogatunkowe skupiska. Na odcinku wschodnim i zachodnim 1320  m brzegi są klifowe, niekiedy bardzo strome, pozostała część ( około 270  m) jest płaska.

Gatunki ryb,występujjące w zbiorniku:

  • karp,
  • płoć,
  • amur,
  • szczupak,
  • sandacz,
  • węgorz,
  • karaś,
  • lin.

 

Informacje opracowane na podstawie książki „Wody Środkowego Nadodrza” Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.