Gospodarstwo Rybackie Sława

OPŁATY ZA AMATORSKI POŁÓW RYB KUSZĄ W SEZONIE 2014

„ Obwodu Rybackiego Jezior Sława na rzece Obrzyca nr 1”

Metoda połowu Jedno jezioro Cały obwód
Sezon 1 dzień 3 dni 7 dni 14 dni Sezon
Połów ryb kuszą 250,00 35,00 50,00 70,00 120,00 300,00

 

Połów dozwolony jest :

- od 16.05 do 14.10 – W dzień godzinę po wschodzie słońca i godzinę przed zachodem

Doba liczy się od wschodu słońca do wschodu dnia następnego.

WJAZD DO LASU - kontakt z gospodarstwem Tel 607 607 403.

 

Wykaz wód Obwodu Rybackiego Jezioro Sława na rzece Obrzyca nr 1

9 Jezior: Sławskie , Tarnowskie Duże i Małe, Młyńskie (Głuchowskie) Duże i Małe Kuźnickie (Błotne), Brzezie (Radzyńskie) Steklno Górne i Dolne (Droniki i Nowa Rola)

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.