Gospodarstwo Rybackie Sława

1.Położenie

Makroregion: Pojezierze Leszczyńskie

Mezoregion:  Pojezierze Sławskie

Wysokość npm.: 57,5 m

Szerokość geograficzna: 51° 51,8'

Długość geograficzna: 16°00,1'

Zlewnia: Cienica – Obrzyca

 

2.Dane morfometryczne

Powierzchnia zwierciadła: 19,9  ha

Głębokość maksymalna: 2,3  m

Głębokość średnia: 1,5  m

Długość maksymalna: 1062  m

Szerokość maksymalna: 250  m

Linia brzegowa ogółem: 2700  m

 

 

Jezioro Błotne jest zbiornikiem polodowcowym, ukształtowane w okresie Zlodowacenia Bałtyckiego. Usytuowane jest na rozległym polu sandrowym w dolinie rzeki Cienicy.  Jezioro eutroficzne, płytkie, przepływowe o regularnej linii brzegowej, wydłużonej i porośniętej różnymi zespołami roślinności wynurzonej i zanurzonej oraz o liściach pływających. Pas oczeretów zajmuje około 40% całkowitej powierzchni zbiornika. Dno stosunkowo równe, bez dołów, do głębokości 1,8 – 2,0 porośnięte moczarką kanadyjską, rogatkiem sztywnym i kilkoma pospolitymi gatunkami rdestnic. Zalegają na nim znaczne ilości osadów o różnej miąższości.

Jezioro Błotne jest poważnie zaawansowane w procesie eutrofizacji, traktowane jest dzisiaj głównie jako ostoja wielu gatunków zwierząt, owadów, płazów oraz ptaków znajdujących tu doskonałe warunki egzystencji.

W jeziorze występuje m.in.: karp, leszcz, płoć, krąp, lin, karaś i wzdręga. Ryby drapieżne reprezentowane są przez szczupaka, sandacza, okonia i węgorza. Jednakże z punktu widzenia wędkarskiego akwen ceniony jest przede wszystkim ze względu na obecność dużych karpi, karasi i  linów.

 

Informacje opracowane na podstawie książki „Wody Środkowego Nadodrza” Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.