Gospodarstwo Rybackie Sława

Informujemy, że rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubuskiego zniesiony został zakaz wstępu do lasu.

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Zakres rzeczowy ogłoszenia:

Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa 16 pomostów wędkarskich na jez. Sławskim o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, łączna pow. pomostów 437 m2 zgodnie z obmiarem i kosztorysem inwestorskim z dn. 15.05.2019 r.

Pełna treść ogłoszenia.

Gospodarstwo Rybackie w Sławie szuka wykonawcy budowy 16 szt. pomostów drewnianych zlokalizowanych na jeziorze Sławskim o łącznej powierzchni 437 m2 na podstawie dokumentacji dostepnej w siedzibie zleceniodawcy.

Gospodarstwo Rybackie szuka wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji do wylęgarni i podchowalni ryb.

Gospodarstwo Rybackie szuka wykonawcy budynku gospodarczego (wylęgarni i podchowalni ryb ) wraz z utwardzeniem terenu wokół budynku kostką brukową może być jako oddzielna oferta - oferty należy składać do dnia 27.01.2019 wg specyfikacji dostepnej w siedzibie GR.

Wylęg szczupakaW wylęgarni Gospodarstwa Rybackiego w Sławie wykluły się pierwsze miliony szczupaka, które błyskawicznie zostały przeniesione ze słoi do specjalnie przygotowanych pojemników w których szczupaczki muszą podrosnąć. Dopiero po kilku dniach kiedy rybki osiągną rozmiar kroczka żerującego niedużymi porcjami będą wpuszczane do jezior gospodarstwa rybackiego. To już kolejny kroczek pozyskany przez rybaków Gospodarstwa Rybackiego w Sławie.

Czytaj więcej: W Sławie zarybień coraz więcej !

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.