Gospodarstwo Rybackie Sława

OPŁATY ZA AMATORSKI POŁÓW RYB

Obwodu Rybackiego Jezioro Wojnowskie Zachodnie na rzece
Gniła Obra Nr 2

 

Metoda połowu

 

 

Wody ogólnodostępne Obwodu

 

Sezon

-50%

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

2 wędki zwykłe

z brzegu całą dobę

200,00

100,00

25,00

40,00

50,00

70,00

2 wędki zwykłe

z brzegu całą dobę

lub łodzi w dzień

280,00

200,00

 

35,00

50,00

70,00

130,00

Dopłata za spining 40,00 40,00 10,00 20,00 30,00 40,00
Rzeki Rzeka Gniła Obra

2 wędki zwykłe

z brzegu całą dobę

140.00 70,00 - - - -

Dopłata za spinning

40,00

40,00

-

-

- -

UWAGA!
Zniżki obowiązują TYLKO przy opłatach całosezonowych !
Ulga w wysokości 50 % - WYŁĄCZNIE Z BRZEGU  - przysługuje młodzieży  do 16 roku życia i osobom po 65 roku życia .
Z łodzi zastosowano zniżkę w innym wymiarze dla w/w osób .Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przestrzegania : ustawy ? o rybactwie śródlądowym? , regulaminu PZW oraz poniższych postanowień Gospodarstwa Rybackiego w Sławie .
1.Ustala się dzienny limit ilościowy złowionych ryb: węgorz, karp, sandacz , szczupak ,  boleń , sum - 2 szt.  łącznie , lin, karaś - 4 szt. łącznie, okoń - 15 szt. Płoć- 20 szt. , ponadto do 5 kg innych gatunków . Limity nie dotyczą leszcza , krąpia i karasia srebrzystego .
2.Okresy ochronne: zgodne z regulaminem PZW
3.Ustala się wymiar ochronny dla sandacza 50-85 cm, szczupaka 50-90 cm, bolenia do 40 cm , karpia do 35 cm ,  okonia do 20 cm, płoci do 15 cm.
4.Wędkowanie dozwolone jest :
 - z brzegu od 01 stycznia do 31 grudnia
 - z łodzi od 01 czerwca do 15 listopada
 - w okresie zimowym od 01 grudnia do 31 marca wyłącznie w porze dziennej z pokrywy lodowej 1 wędką lub 2-oma wędkami z brzegu .
5.W okresie od 01 kwietnia do 30 listopada wędkowanie z brzegu dozwolone jest całą dobę .
6.Doba z brzegu liczy się od wschodu słońca do wschodu dnia następnego . Z łodzi - godzinę przed wschodem do godziny po zachodzie słońca  ..
7.W terminie od 16 listopada do 31 maja wprowadza się kategoryczny zakaz używania sprzętu pływającego do wędkowania oraz dopłynięcia do miejsc połowu ( np. pomost ,kładka ,brzeg itp.)
7.Osoby wędkujące zobowiązane są do okazania zezwoleń wraz z kartą wędkarską, sprzętu wędkarskiego i ryb na żądanie: Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej G.Ryb. Sława, Straży Leśnej , pracownikom Gospodarstwa Rybackiego Sława .

Gospodarstwo apeluje o zgłaszanie zauważonych objawów zatrucia , śnięcia , kłusownictwa oraz zanieczyszczania linii brzegowej właściwym organom !

Państwowa Straż Rybacka ? 68 452 71 77, 696 081 014,
Społeczna Straż Rybacka Sława ? 606 125 011
Policja ? 997, 112    Gospodarstwo Rybackie Sława ? 607 607 403
Wojnowo ? 512 993 019
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ? 68 454 85 50

Wody ogólnodostępne

Obwodu Rybackiego Jezioro Wojnowskie Zachodnie na rzece Gniła Obra Nr 2:
Rzeka Gniła Obra od mostu w miejscowości Młynisko do ujścia, Jezioro Wojnowskie Zachodnie, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie z ich wód.

 

Istnieje możliwość zakupu zezwoleń poprzez przelew na podany nr konta

PKO BP 26 1020 4144 0000 6002 0165 5166

Prosimy o wpisanie w tytule danych wędkarza, terminu łowienia (dzień, okres, sezon) oraz rejonu (nazwę jeziora, sposób i obwód).

Wydrukowane potwierdzenie przelewu stanowi dowód posiadania zezwolenia.

 

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.