Gospodarstwo Rybackie Sława

Obwodu Rybackiego „Jezioro Wojnowskie Zachodnie” na rzece

Gniła Obra Nr 2

Gospodarstwa Rybackiego Sława

 

 

W sezonie 2019 opłaty za zezwolenia obejmują możliwość wędkowania od 01 stycznia do 31 grudnia -CAŁY ROK

 

    Metoda połowu

Wody ogólnodostępne ( j. Wojnowskie Zachodnie + rzeka Gniła Obra )

      Rzeka

   Gniła Obra

                     

Cały sezon

 

 30 dni

 

14 dni

 

7 dni

 

3 dni

 

1 dzień

 

Sezon

2 wędki zwykłe z brzegu całą dobę

 

 

220 zł

 

120 zł

 

80 zł

 

60 zł

 

50 zł

 

30 zł

 

160 zł

2 wędki zwykłe z brzegu całą dobę lub łodzi w dzień         

 

300 zł

 

 

170 zł

 

130 zł

 

 

80 zł

 

 

60 zł

 

 

40 zł

 

 

 

 

Dopłata spinning

w cenie

60 zł

50 zł

40 zł

30 zł

15 zł

50 zł

 

Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przestrzegania : ustawy „ o rybactwie śródlądowym” , regulaminu PZW oraz poniższych postanowień Gospodarstwa Rybackiego w Sławie .

1.Ustala się dzienny limit ilościowy złowionych ryb: węgorz, karp, sandacz , szczupak , boleń , sum - 2 szt. łącznie , lin, karaś - 4 szt. łącznie, okoń - 15 szt. płoć- 20 szt. , ponadto do 5 kg innych gatunków . Limity nie dotyczą leszcza , krąpia i karasia srebrzystego .

2.Okresy ochronne: zgodne z regulaminem PZW

3.Ustala się wymiar ochronny dla sandacza do 50 cm, szczupaka do 50 cm, bolenia do 40 cm , karpia do 35 cm , okonia do 20 cm, płoci do 15 cm.

4.Wędkowanie dozwolone jest :

- z brzegu od 01 stycznia do 31 grudnia

- z łodzi od 15 maja do 11 listopada

- w okresie zimowym od 01 grudnia do 31 marca wyłącznie w porze dziennej z pokrywy lodowej 1 wędką lub 2-oma wędkami z brzegu .

5.W okresie od 01 kwietnia do 30 listopada wędkowanie z brzegu dozwolone jest całą dobę .

6.Doba z brzegu liczy się od wschodu słońca do wschodu dnia następnego . Z łodzi - godzinę przed wschodem do godziny po zachodzie słońca ..

7.Całkowicie zabroniona jest metoda trollingowa (połów ryb na przynętę holowaną za sprzętem pływającym )

8.W terminie od 12 listopada do 14 maja wprowadza się kategoryczny zakaz używania sprzętu pływającego do wędkowania oraz dopłynięcia do miejsc połowu ( np. pomost ,kładka ,brzeg itp.)

9.Osoby wędkujące zobowiązane są do okazania zezwoleń wraz z kartą wędkarską, sprzętu wędkarskiego i ryb na żądanie: Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej G.Ryb. Sława, Straży Leśnej , pracownikom Gospodarstwa Rybackiego Sława .

Gospodarstwo apeluje o zgłaszanie zauważonych objawów zatrucia , śnięcia , kłusownictwa oraz zanieczyszczania linii brzegowej właściwym organom !

Państwowa Straż Rybacka – 68 452 71 77, 696 081 014,

Społeczna Straż Rybacka Sława – 606 125 011

Policja – 997, 112 Gospodarstwo Rybackie Sława – 607 607 403 , Wojnowo – 512 993 019

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 68 454 85 50

  Obwodu Rybackiego Jezioro Wojnowskie Zachodnie na rzece Gniła Obra Nr 2:

Rzeka Gniła Obra od mostu w miejscowości Młynisko do ujścia, Jezioro Wojnowskie Zachodnie, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie z ich wód.

 

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.