1. Położenie

Makroregion: Pojezierze Leszczyńskie

Mezoregion: Pojezierze Sławskie

Wysokość n.p.m.: 58,8  m

Szerokość geograficzna: 51°51,3'

Długość geograficzna: 16°00,5'

Zlewnia: Cienica – Obrzyca

 

2. Dane morfometryczne

Powierzchnia zwierciadła: 35,7  ha

Głębokość maksymalna:7,2  m

Głębokość średnia: 3,3  m

Długość maksymalna: 1525  m

Szerokość maksymalna: 500m

Linia brzegowa: 3450  m

 

Na Pojezierzu Sławskim, w pobliżu miejscowości Głuchów (Zagaszów), leży Jezioro Tarnowskie Małe.

Zbiornik powstał w okresie lodowcowym i zajmuje niewielką rynnę glacjalną. Jego kształt można porównać do trójkąta. Wysokie, strome zbocza występują w wąskiej, długiej części jeziora od strony południowo – zachodniej i północno - wschodniej,  przy czym od strony południowo – zachodniej jest on bardzo płaski. Profil dna jest regularny, opadający w kierunku środkowej części jeziora. Na dnie północno – zachodniej jego części leży około metrowa warstwa osadów mineralno – organicznych.

Przez jezioro przepływa rzeka Cienica, zaś kilka rowów melioracyjnych okresowo doprowadza do niego wody powierzchniowe z najbliższych okolic zlewni. Jest ono również zasilane wodami gruntowymi. Większa część terenów otaczających jezioro ( brzeg klifowy ) jest zalesiona ( około 66 % całkowitego obszaru). Od strony północnej i północno – wschodniej brzeg jest płaski, graniczący z gruntami ornymi i nieużytkami. Wodna roślinność naczyniowa reprezentowana jest głównie przez rośliny wynurzone ( trzcina pospolita), która zajmuje około 86 % całkowitej linii brzegowej tego akwenu. Jezioro pod względem limnologicznym określono jako eutroficzne.

Wody jeziora są czyste, żyje w nich wiele gatunków ryb głównie: węgorze, szczupaki, sandacze, liny, okonie, płocie, amury, tołpygi a także karasie.

 

Informacje opracowane na podstawie książki „Wody Środkowego Nadodrza” Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Wojciech Zieleniewski