Gospodarstwo Rybackie Sława

Gospodarstwo Rybackie Sława podpisało umowę na dofinansowanie na " Budowa pomostu drewnianego stanowiącego integralną część z budowaną stanicą wędkarską " w kwocie 117.000 zł  w ramach działania różnicowanie i nowe formy dochodów, o którym mowa w art. 30 i art 44 ust. 4 rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowisko, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym " Rybactwo i Morze"

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.