Gospodarstwo Rybackie Sława

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

Zakres rzeczowy ogłoszenia:

Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa 16 pomostów wędkarskich na jez. Sławskim o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, łączna pow. pomostów 437 m2 zgodnie z obmiarem i kosztorysem inwestorskim z dn. 15.05.2019 r.

Pełna treść ogłoszenia.

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.