Obwodu Rybackiego „Jezioro Wojnowskie Zachodnie” na rzece

Gniła Obra Nr 2

Gospodarstwa Rybackiego Sława

 

 

W sezonie 2019 opłaty za zezwolenia obejmują możliwość wędkowania od 01 stycznia do 31 grudnia -CAŁY ROK

 

    Metoda połowu

Wody ogólnodostępne ( j. Wojnowskie Zachodnie + rzeka Gniła Obra )

      Rzeka

   Gniła Obra

                     

Cały sezon

 

 30 dni

 

14 dni

 

7 dni

 

3 dni

 

1 dzień

 

Sezon

2 wędki zwykłe z brzegu całą dobę

 

 

200 zł

 

100 zł

 

70 zł

 

50 zł

 

40 zł

 

25 zł

 

140 zł

2 wędki zwykłe z brzegu całą dobę lub łodzi w dzień         

 

280 zł

 

 

150 zł

 

120 zł

 

 

70 zł

 

 

50 zł

 

 

35 zł

 

 

 

 

Dopłata spinning

w cenie

40 zł

40 zł

30 zł

20 zł

10 zł

40 zł

 

Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do przestrzegania : ustawy „ o rybactwie śródlądowym” , regulaminu PZW oraz poniższych postanowień Gospodarstwa Rybackiego w Sławie .

1.Ustala się dzienny limit ilościowy złowionych ryb: węgorz, karp, sandacz , szczupak ,  boleń , sum - 2 szt.  łącznie , lin, karaś - 4 szt. łącznie, okoń - 15 szt. płoć- 20 szt. , ponadto do 5 kg innych gatunków . Limity nie dotyczą leszcza , krąpia i karasia srebrzystego .

2.Okresy ochronne: zgodne z regulaminem PZW

3.Ustala się wymiar ochronny dla sandacza do 50 cm, szczupaka do 50 cm, bolenia do 40 cm , karpia do 35 cm ,  okonia do 20 cm, płoci do 15 cm.

4.Wędkowanie dozwolone jest :

 - z brzegu od 01 stycznia do 31 grudnia

 - z łodzi od 15 maja do 11 listopada

 - w okresie zimowym od 01 grudnia do 31 marca wyłącznie w porze dziennej z pokrywy lodowej 1 wędką lub 2-oma wędkami z brzegu .

5.W okresie od 01 kwietnia do 30 listopada wędkowanie z brzegu dozwolone jest całą dobę .

6.Doba z brzegu liczy się od wschodu słońca do wschodu dnia następnego . Z łodzi - godzinę przed wschodem do godziny po zachodzie słońca  ..

7.W terminie od 12 listopada do 14 maja wprowadza się kategoryczny zakaz używania sprzętu pływającego do wędkowania oraz dopłynięcia do miejsc połowu ( np. pomost ,kładka ,brzeg itp.)

7.Osoby wędkujące zobowiązane są do okazania zezwoleń wraz z kartą wędkarską, sprzętu wędkarskiego i ryb na żądanie: Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej G.Ryb. Sława, Straży Leśnej , pracownikom Gospodarstwa Rybackiego Sława .

 

Gospodarstwo apeluje o zgłaszanie zauważonych objawów zatrucia , śnięcia , kłusownictwa oraz zanieczyszczania linii brzegowej właściwym organom !

 

Państwowa Straż Rybacka – 68 452 71 77, 696 081 014,

Społeczna Straż Rybacka Sława – 606 125 011

Policja – 997, 112    Gospodarstwo Rybackie Sława – 607 607 403   , Wojnowo – 512 993 019

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 68 454 85 50

 

Wody ogólnodostępne

    Obwodu Rybackiego Jezioro Wojnowskie Zachodnie na rzece Gniła Obra Nr 2:

Rzeka Gniła Obra od mostu w miejscowości Młynisko do ujścia, Jezioro Wojnowskie Zachodnie, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie z ich wód.