Przed kilkoma dniami znaleźliśmy kolejną sieć kłusowników.