Gospodarstwo Rybackie Sława

Na przestrzeni ostatniego miesiąca obwody zostały obficie zarybione narybkiem szczupaka, karpia pełnołuskiego i sandacza. Na początku czerwca przewiduje się zarybienie węgorzem.

Gospodarstwo Rybackie Sława sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.