W sezonie 2014 połów z łodzi na wodach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie Sława Sp. z o.o. dozwolony jest od dnia 15 maja.