W związku z budową tarlisk i krześlisk Zatoka Sławska od początku do głównej plaży wyłączona jest z wędkowania z łodzi.