Gospodarstwo Rybackie szuka wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji do wylęgarni i podchowalni ryb.