Gospodarstwo Rybackie szuka wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji do wylęgarni i podchowalni ryb - oferty należy składać do dnia 20.01.2019