Gospodarstwo Rybackie szuka wykonawcy budynku gospodarczego (wylęgarni i podchowalni ryb ) wg specyfikacji dostepnej w siedzibie GR , oferty należy składać do dnia 27.01.2019